Vartiosaarihuolia

“Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja.”IMG_4290

Näin esittää Helsingin kaupunki.

Kaupunkilaisia eli osallisia on luvattu kuulla 29.1.2016 asti. Olen laatimassa muistutusta. Mahdollisesti se luetaan. Voi olla että sillä ja muilla kannanotoilla on vaikutus saaren kohtaloon.

Näen Vartiosaaren valtakunnallisena, kenties jopa globaalina, aarteena.

Sinne pääsee talvella jään yli nauttimaan luonnon kulttuurista. Herttoniemen metroasemalta bussit 88 ja 89 vievät Reposalmentien tienhaaraan, mistä pääsee upeisiin maisemiin kävellen. Toivottavasti pakkaset tulevat takaisin, niin ei jäät sula!

IMG_4334

Tällaisen ajattelin lähettää kaupunkisuunnitteluvirastolle:

Helsingissä, 27.1.2016

Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta: 12373 HEL 2011-007765

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta on kokonaan luovuttava. Valtakunnallisestikin merkittävää perintöämme Vartiosaaressa ja sen lähialueilla ei saa hävittää. Kulttuuri- ja luontoarvoja pursuavan Vartiosaaren merkitys tulevaisuuden turvana ja yhteisenä virkistyspaikkana vain korostuu pääkaupunkiseudun kasvaessa. Alla muutama syy kaavaehdotuksesta luopumiseen. Paras tapa vakuuttua asiasta on kuitenkin rauhallinen käynti itse saarella. Suosittelen lämpimästi.

  • Vartiosaaren rakentaminen ei juurikaan vaikuta pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Uusien alueiden ja kokonaisuuksien rakentaminen helpottaa harvoin pahimmassa tarpeessa olevia. Upeille mäkisille tonteille meren lähellä ei olisi asiaa muuta kuin harvoilla ja etuoikeutetuilla.IMG_4318

 

  • Liikenne- ja muun infrastruktuurin rakentaminen Vartiosaaren haasteelliseen maastoon olisi puistattavan kallista. Julkisin investoinnein tuettaisiin näin yksityistä pääomaa ja harvojen etuoikeuksia.
  • Vartiosaaressa on poikkeuksellisen kaunis, jopa häkellyttävän upea maisema, joka heijastaa yhtä aikaa yhteisen kulttuurin ja yhteisen luonnon historiaa. Niin suuria puita ja niin eheää ja monimuotoista metsää on vain vähän koko maassa. Kokonaisuus rakennuksineen on kulttuuriperintöä, jonka Museovirasto on tunnistanut ainutlaatuiseksi ja suojelun arvoiseksi. Virasto toteaa, ettei se “kestäisi kerrostalorakentamista”. Koko saari pitäisi suojella rakennusperintölain nojalla ja asettaa vaarantamiskieltoon.

IMG_4340

  • Vartiosaaren luonnon monimuotoisuus on valtakunnallinen ja lain nojalla suojeltava voimavara. Tiede ei kerro ihmisille mitä tehdä, mutta on selvää, että teknologisesti monimutkaisessa ja systeemitasolla uhatussa tilanteessa johon Helsinkikin on ajautumassa, ongelmiin valmistautumisen ehdoton edellytys on tieteellisen asiantuntemuksen kunnioitus. Vartiosaarella esiintyy poikkeuksellista luonnon monimuotoisuutta, mm. rantaruttojuuri, mikä jo itsessään on vasta-argumentti kaavoitussuunnitelmille. Luontotietoa ei ole kaavoitusaineistossa kuitenkaan asiallisesti luetteloitu. (ks. Helsingin Luonnnonsuojeluyhdistyksen kannanotto).
  • Itä-Helsingin saariin suunnitellut uudet merelliset kaupunginosat eivät voisi olla aidosti ekologisia, kuten on väitetty. Kevyeksikin väitetty liikenne- ja muu yhdyskuntainfrastruktuuri tuhoaisi peruuttamattomasti rantaluontoa ja virkistysmahdollisuuksia ja heikentäisi ekosysteemipalveluja, joihin kaupungin toimivuus ja viihtyvyys nojaavat. Tämäkin on puutteellisesti esitetty aineistossa.
  • Helsinki voisi hyvin rakentaa olemassa olevan infrastruktuurin varaan sen sijaan, että se tukkii melkein luonnonvaraisia maastoalueita modernilla yhdyskuntateknologialla. Helsingissä on runsaasti entistä teollisuus- ja toimitilaa tyhjillään, joka täytyisi sopeuttaa asuntokäyttöön ennen kuin uhrataan yhtäkään hehtaaria korvaamatonta, asfaltoimatonta maata rakentamiselle.

IMG_4295

  • Kaavoittamalla Vartiosaareen kerrostaloasuntoja Helsingin kaupunki menettäisi uniikin matkailukohteen ja mahdollisuuden profiloitua paikkana, jossa ihmisiä virkistävä ja epätavanomainen ympäristö on helposti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa, vielä julkisin kulkuvälinein. Tiivistyvässä ja mahdollisesti kurjistuvassa Helsingissä me kaupunkilaiset itsekin tarvitsemme paitsi helposti saavutettavia virkistyspaikkoja myös ylpeyden aiheita. Luonnonmaisemana kunnioitettu Vartiosaari ja kaupunkisaaristo voisi olla sellainen. Varakkaiden lähiöksi spekulatiivisesti rakennettu kaupunginosa ei voi taata tuottoa kaupungille, eikä se olisi yhteinen ylpeyden aihe.
  • Uudisrakentamista ja suojelua on mahdollista ja toivottavaakin kehittää saarella. Seurasaaren tyyppistä ulkoilualuetta on ehdotettu. Radikaalia mutta paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin sopivaa ekokylätoimintaa on myös ajateltu. Sellainen voisi tarjota paitsi arvokasta tietoa ekologisesti kestävästä asumisesta, myös kiinnostavan ja inspiroivan kohteen kotimaisille ja ulkomaisillekin vierailijoille. Useampi taho (ml. kaupungin omat asiantuntijat) on esittänyt että saari soveltuisi ympäristöineen uuden kaupunkipuiston keskeiseksi osaksi. Jos Vartiosaareen rakennettaisiin lähiö, tällaiset ajatukset voisi saman tien unohtaa.
  • Vartiosaaren merkitys ei rajoitu vain Helsinkiin. Yllämainitut piirteet selittävät sen, että maakuntakaavassa alue on merkitty arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Mielestäni saarella on myös kansallista ja jopa kansainvälistä arvoa harvinaisena eheänä ja kaupungin sisällä olevana elävänä kokonaisuutena.

Aalto yliopistolla, Kaupunkisuunnitteluviraston toimesta tehdyn diplomityön mukaan mikään suunnittelu ei tuota yhtä hienoa lopputulosta kuin, mitä saarella nyt on. Eli,

“In the end I feel like no matter how well I design the given area it can never compete with the beauty and quality the island has in its present state”. (Timo Arjanko 2015, s. 8).

Aivan!

IMG_4343

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: