Ympäristö ja Kulttuuri-kirja

Uutta, digiversiona sekä paperina, Timo Kallisen, Tuomas Tammiston ja Anja Nygrenin toimittama avaus suomalaiseen ympäristöantropologiaan, jossa myös allekirjoittaneen teksti suomalaisesta “luontosuhteesta” murroksessa. Julkaistamisseminaari 18.9 Helsingissä Tieteiden Talolla. Lisätietoja alla.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/35717

Kirjan julkaisemisen yhteydessä järjestetään julkaisuseminaari tiistaina 18.9. kello 16-18:00, jossa osa kirjoittajista kertoo tutkimuksestaan. Puheenvuorojen pohjalta käydään keskustelua kirjan teemoista sekä ympäristötutkimuksesta yleensä.

Puhujat:
– Eeva Berglund, Ph.D., dos. (antropologia, ympäristöpolitiikka ja kaupunkitutkimus)
– Timo Kallinen, VTT (antropologia)
– Tuija Kirkinen, FM, amanuenssi (arkeologia)
– Anu Lounela, FT (antropologia)
– Kurt Walter, MMT (metsätieteet)

Päädiskussanttina toimii FT, dos. Anja Nygren (kehitysmaatutkimus).

Tilaisuuden järjestää Suomen Antropologinen Seura yhteistyössä Sosiaalitieteiden
laitoksen sekä Suomen Akatemian projektien “Ympäristö, maankäytön muutokset ja globaali resurssitalous” (Timo Kaartinen) ja “New forms of environmental governance: Managing the risks and vulnerabilities related to climate change in Southern cities” (Anja Nygren) kanssa.

Seminaari järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6), salissa 309. Tarjoilun
mitoittamiseksi toivomme ilmoittautumisia tilaisuuteen 14.9. mennessä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!


Tuomas Tammisto
e-mail: tuomas.tammisto@helsinki.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: